SEKTOR: F GRÓB NR: 1162

Gołębiowski Marian - zm. 30.03.1997

Piątek Joanna - zm. 16.11.1999GROBOWIEC

MAPA - INDEX

f