SEKTOR: F GRÓB NR: 1160

Stępień Krzysztof - zm. 18.12.1998

Stępień Stanisława - zm. 01.08.2013GROBOWIEC

MAPA - INDEX

f