SEKTOR: F GRÓB NR: 1130

Cieśla Stefania - zm. 18.02.1985

Cieśla Adam - zm. 04.03.1965GROBOWIEC

MAPA - INDEX

f