SEKTOR: F GRÓB NR: 1085

Fietko Józef - zm. 29.01.1974

Fietko Henryka - zm. 12.09.1984GROBOWIEC

MAPA - INDEX

f