SEKTOR: F GRÓB NR: 1011

Skwara Wojciech - zm. ?

Skwara Józef - zm. ?GROBOWIEC

MAPA - INDEX

f