SEKTOR: F GRÓB NR: 1002

Broda Maria - zm. 01.03.1982

Broda Jan - zm. 21.09.1972GROBOWIEC

MAPA - INDEX

f