SEKTOR: F GRÓB NR: 1000

Leśniowska Helena - zm. 4.09.1983

Leśniowski Stanisław - zm. 17.01.1974GROBOWIEC

MAPA - INDEX

f