SEKTOR: B GRÓB NR: 342

Prażmowski Józef - zm. 06.08.1981

Prażmowska Maria - zm. 19.02.1977

GROBOWIEC

MAPA - INDEX 342