SEKTOR: B GRÓB NR: 338

Bijak Henryka - zm. 22.05.1991

Bijak Stanisław - zm. 10.01.1980

GROBOWIEC

MAPA - INDEX 338