SEKTOR: B GRÓB NR: 327

Fietko Józef - zm. 28.10.1943

Fietko Maria - zm. 04.03.1973

Fietko Bronisława - zm. 10.09.1997

Fietko Henryk - zm. 09.02.1987

GROBOWIEC

MAPA - INDEX 327