SEKTOR: B GRÓB NR: 307

Leśniowska Stanisława - zm. 22.05.1985

Leśniowski Julian - zm. 16.10.1984

GROBOWIEC

MAPA - INDEX 307