SEKTOR: B GRÓB NR: 297

Gielarek Antoni - zm. 17.12.1997

Gielarek Maria - zm. 22.10.2001

Leśniowski Jan - zm. ?

Leśniowska Józefa - zm. ?

GROBOWIEC

MAPA - INDEX 297