SEKTOR: B GRÓB NR: 291

Wiatros Ignacy - zm. 1946

Wiatros Anna - zm. 1951

GROBOWIEC

MAPA - INDEX 291