SEKTOR: B GRÓB NR: 283

Janeczko Maria - zm. 03.06.2007

Janeczko Marian - zm. 23.12.2008

Kieliszek Stanisław - zm. 21.12.2012

GROBOWIEC

MAPA - INDEX 283