SEKTOR: B GRÓB NR: 272

Fietko Henryka - zm. 01.05.1977

Fietko Adam - zm. 15.04.1947

GROBOWIEC

MAPA - INDEX 272