SEKTOR: B GRÓB NR: 232

Kawęcka Maria - zm. 16.10.1997

Kawęcki Antoni - zm. 18.06.1992

GROBOWIEC

MAPA - INDEX 232