SEKTOR: B GRÓB NR: 231

Ostrowska Stanisława - zm. 27.04.1986

Ostrowski Jan - zm. 08.06.1990

GROBOWIEC

MAPA - INDEX 231