SEKTOR: B GRÓB NR: 228

Ostrowski Józef - zm. 24.01.1983

Ostrowska Stanisława - zm. 14.05.2007

GROBOWIEC

MAPA - INDEX 228