SEKTOR: B GRÓB NR: 223

Motyka Wawrzyniec - zm. 08.07.2005

Motyka Joanna - zm. 02.02.2006

GROBOWIEC

MAPA - INDEX 223