SEKTOR: B GRÓB NR: 210

Broda Józef - zm. 29.01.1973

Broda Bronisława - zm. 25.04.1984

GROBOWIEC

MAPA - INDEX 210