SEKTOR: B GRÓB NR: 207

Woźniak Tadeusz - zm. 11.04.1947

Bartoszek Stanisław - zm. 08.08.1946

GROBOWIEC

MAPA - INDEX 207