SEKTOR: B GRÓB NR: 204

Œpiewak Franciszek - zm. 18.10.1947GROBOWIEC

MAPA - INDEX 204